Phần mềm chấm công tự động

Mã sản phẩm: ATS


Tình trạng: Còn hàng

ATS là hệ thống phần mềm Chấm công - Nhân sự - Tiền Lương - Bảo Hiểm - Tuyển Dụng, các modul được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Sau đây tôi xin giới thiệu về modul chấm công.


Giá: 

PHẦN MỀM NHÂN SỰ CHẤM CÔNG

 

1. Quyền truy cập hệ thống

Quyền admin

Những người được phân quyền admin được phép truy cập vào hệ thống phần mềm và có quyền điều chỉnh một số quy định của công ty trong hệ thống phần mềm. ( Thêm mới nhân viên, xoá danh sách nhân viên, thay đổi giờ làm việc......)

Quyền USER

Những người được phân quyền này được phép truy cập vào hệ thống phần mềm để theo dõi các thông tin của nhân viên, không được phép chỉnh sửa hay thay đổi dữ liệu trong phần mềm. Việc phân quyền user do quyền admin cung cấp.

2. Quản lý thông tin nhân sự

Việc quản lý hồ sơ nhân viên bằng phần mềm quản lý đã giúp công ty quản lý hồ sơ nhân viên một cách tiên tiến, hiện đại, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ phụ trách nhân sự, tạo điều kiện khắc phục dần các thủ tục bất tiện của việc quản lý trên giấy tờ. Đồng thời thay thế các tủ hồ sơ bằng các kho dữ liệu điện tử đáp ứng việc tra cứu hồ sơ một cách nhanh chóng.

Cập nhật các thông tin nhân viên:

Tất cả các thông tin của nhân viên được cập nhật vào phần mềm để cho việc quản lý một cách dễ dàng và cung cấp các thông tin cho hệ thống chấm công.

Quản lý các phòng ban

Các phòng ban được quản lý theo sơ đồ hình cây. Điều này giúp cho người sử dụng truy cập vào các phòng ban một cách nhanh chóng.

Chức năng tìm kiếm thông minh

Trong quá trình quản lý nhân sự, việc tìm kiếm một hay một số thông tin của nhân viên trong một thời điểm bất kỳ là rất cần thiết cho người quản lý nhân sự. Tuy nhiên khi chúng ta sử dụng phần mềm quản lý thì vấn đề này rất dễ dàng với chức năng tìm theo các tiêu chí. Người quản lý chỉ cần nhập các các thông tin cần tìm vào phần tìm kiếm sau đó phần mềm sẽ tự động liệt kê ra danh sách các thông tin đó.

Các thông tin đó có thể kết xuất ra các chương trình khác theo yêu cầu của người sử dụng như Microsoft Excel hoặc Microsoft Word, …(hình dưới)

Quản lý ngày phép của nhân viên

Hệ thống cho phép quản lý ngày nghỉ phép của nhân viên như số lượng ngày phép được nghỉ, số ngày phép đã nghỉ, và tổng số ngày phép còn lại….

3. Chấm công

Mục đích chấm công tự động nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động. Toàn bộ dữ liệu chấm công được lưu trữ trên máy tính, do đó người quản lý theo dõi được dễ dàng quá trình làm việc của nhân viên, nhanh chóng đưa ra được những báo cáo về ngày công, giờ làm thêm, ngày nghỉ, … của nhân viên. Phần chấm công bao gồm các chức năng chính sau:

.3.1. Quản lý ca làm việc

Đăng ký ca làm việc

Việc đăng ký ca làm việc cho nhân viên giúp cho người sử dụng quản lý được thời gian làm việc của những ca khác nhau có thời gian làm việc khác nhau. Người sử dụng hoàn toàn kiểm soát được nhân viên làm việc trong từng ca khác nhau.

Định nghĩa thời gian làm việc

Với chức năng này, phần mềm cho phép định nghĩa thời gian làm việc cho từng ca khác nhau theo từng thời gian tuỳ chọn. Mỗi bộ phận hoặc một phòng ban khác nhau có thể định nghĩa một thời gian làm việc khác nhau, thời gian áp dụng khác nhau. Việc thay đổi chính sách về thời gian như giờ vào, giờ ra, nghỉ giữa ca, giờ làm việc vào các ngày cuối tuần, ngưỡng tính đi muộn, về sớm… rất linh hoạt, dễ sử dụng

Quản lý thời gian làm thêm của nhân viên

Để quản lý thời gian làm thêm của nhân viên được phân công mà không ảnh hưởng đến thời gian quẹt thẻ của những người khác (những người về muộn nhưng không làm thêm giờ) người quản lý sử dụng chức năng đăng ký làm thêm giờ để xác định thời gian làm thêm của nhân viên. Hệ thống chỉ ghi nhận những người được đăng ký làm thêm mới tính thời gian làm thêm.

Quản lý thời gian ra vào giữa giờ của nhân viên

Trong quá trình làm việc, thường nhân viên rất có nhiều việc phải ra ngoài giữa giờ. Việc quản lý thời gian ra ngoài rất khó khăn vì phần mềm không thể biết được người ra ngoài có việc hay không có việc nếu không thiết lập được các điều kiện cho phần mềm xử lý. Để khắc phục vấn đề đó chúng tôi đề nghị việc quản lý thời gian ra ngoài giữa giờ bằng cách đăng ký vào hệ thống .

Quản lý ngày nghỉ của nhân viên

Đây là chức năng giúp cho người quản lý kiểm soát được ngày nghi của cán bộ nhân viên trong công ty. Tất cả những nhân viên nghỉ việc đều được quản lý và hệ thống tự động tính ngày công theo quy định của công ty.

* Báo cáo

Việc quản lý một cách chi tiết thời gian làm việc của nhân viên, phần mềm sẽ đưa ra các báo cáo cụ thể theo yêu cầu của người quản lý, cụ thể:

1. Báo cáo nhân viên đi làm trong ngày:

2. Báo cáo thời gian vào ra chi tiết của nhân viên trong một khoảng thời gian tuỳ chọn

3. Báo cáo thời gian đi muộn, về sớm trong một khoảng thời gian tuỳ chọn

4. Báo cáo tổng hợp chấm công tháng:

5. Báo cáo thời gian làm thêm

6. Báo cáo về tình hình nghỉ phép trong một khoảng thời gian tuỳ chọn

7. Báo cáo nhân viên mới trong một khoảng thời gian tuỳ chọn

8. Báo cáo nhân viên thôi việc trong một khoảng thời gian tuỳ chọn

9. Báo cáo lịch phân ca làm việc cho nhân viên

...........

Và báo cáo theo yêu cầu khách hàng.

 

 

Tag