Giới thiệu hệ thống chấm công

Hệ thống chấm công là một hệ thống hoàn toàn tự động. Hệ thống gồm 02 phần: Phần cứng và phần mềm. Phần cứng gồm Thiết bị chấm công và các thiết bị khác có liên quan. Phần mềm được cài đặt trên hệ thống máy tính của khách hàng và kết nối với hệ thống phần cứng nhằm đưa ra các yêu cầu về Nhân sự, Chấm công, Tiền Lương, Bảo Hiểm, Tuyển dụng,...

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh
  • Chat với hoanglam_int Mr Lâm [0985 642 599]
  • Chat với lamhue8388 Ms Huệ [0904 700 339]
  • Chat với phuong_aptech2006 Mr Phương [0978,240,990]
Kỹ thuật
  • Chat với vietlink_kythuat Quảng Dương [01268270912]
  • Chat với gachoi902008 Mr Đại [04 37173828]

0985 642 599