Đầu ghi hình MD (Micro Digital)
Đầu ghi DVR 4 kênh chuẩn H264 MDR-4400
Đầu ghi DVR 4 kênh chuẩn...
MDR-4400
Đầu ghi DVR 4 kênh chuẩn H264 MDR-4700
Đầu ghi DVR 4 kênh chuẩn...
MDR-4700
Đầu ghi DVR 4 kênh chuẩn H264 MDR-4800
Đầu ghi DVR 4 kênh chuẩn...
MDR-4800
Đầu ghi DVR 8 kênh chuẩn H264 MDR-8400
Đầu ghi DVR 8 kênh chuẩn...
MDR-8400
Đầu ghi DVR 8 kênh chuẩn H264 MDR-8700
Đầu ghi DVR 8 kênh chuẩn...
MDR-8700
Đầu ghi DVR 16 kênh chuẩn H264 MDR-16700
Đầu ghi DVR 16 kênh chuẩn...
MDR-16700
Đầu ghi DVR 8 kênh Full HD MDR-8800D1
Đầu ghi DVR 8 kênh Full HD...
MDR-8800D1
Đầu ghi DVR 16 kênh Full HD MDR-16800D1
Đầu ghi DVR 16 kênh Full HD...
MDR-16800D1

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh
  • Chat với hoanglam_int Mr Lâm [0985 642 599]
  • Chat với lamhue8388 Ms Huệ [0904 700 339]
  • Chat với phuong_aptech2006 Mr Phương [0978,240,990]
Kỹ thuật
  • Chat với vietlink_kythuat Quảng Dương [01268270912]
  • Chat với gachoi902008 Mr Đại [04 37173828]

0985 642 599