Đầu ghi hình Hikvision
Đầu ghi hình Hybrid DVR 8 kênh DS-7604HI-ST
Đầu ghi hình Hybrid DVR 8...
DS-7604HI-ST
Đầu ghi hình 4 kênh DS-7204HVI-SV
Đầu ghi hình 4 kênh...
DS-7204HVI-SV
Đầu ghi hình 4 kênh DS-7104HWI-SH
Đầu ghi hình 4 kênh...
DS-7104HWI-SH
Đầu ghi hình 8 kênh DS-7208HVI-SV
Đầu ghi hình 8 kênh...
DS-7208HVI-SV
Đầu ghi hình 32 kênh DS-7232HVI-SH
Đầu ghi hình 32 kênh...
DS-7232HVI-SH
Đầu ghi hình 24 kênh DS-7224HVI-SH
Đầu ghi hình 24 kênh...
DS-7224HVI-SH
Đầu ghi hình 16 kênh DS-7216HVI-SV
Đầu ghi hình 16 kênh...
DS-7216HVI-SV
Đầu ghi hình 16 kênh DS-7216HWI-SH
Đầu ghi hình 16 kênh...
DS-7216HWI-SH
Đầu ghi hình Hybrid DVR 16 kênh DS-7608HI-ST
Đầu ghi hình Hybrid DVR 16...
DS-7608HI-ST
Đầu ghi hình Hybrid DVR 32 kênh DS-7616HI-ST
Đầu ghi hình Hybrid DVR 32...
DS-7616HI-ST
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DS-7604NI-E1
Đầu ghi hình camera IP 4...
DS-7604NI-E1
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DS-7608NI-E2
Đầu ghi hình camera IP 8...
DS-7608NI-E2
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DS-7616NI-E2
Đầu ghi hình camera IP 16...
DS-7616NI-E2
Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DS-7732NI-ST
Đầu ghi hình camera IP 32...
DS-7732NI-ST
Đầu ghi hình HD-SDI DVR 4 kênh HDMI
Đầu ghi hình HD-SDI DVR 4...
DS-7204HFHI-SL
Đầu ghi hình HD-SDI DVR 8 kênh DS-7208HFHI-SL
Đầu ghi hình HD-SDI DVR 8...
DS-7208HFHI-SL
Đầu ghi hình HD-SDI DVR 16 kênh DS-7316HFHI-SL
Đầu ghi hình HD-SDI DVR 16...
DS-7316HFHI-SL
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh Turbo DS-7204HGHI-SH
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh...
DS-7204HGHI-SH
Đầu 1 2  Cuối

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh
  • Chat với hoanglam_int Mr Lâm [0985 642 599]
  • Chat với lamhue8388 Ms Huệ [0904 700 339]
  • Chat với phuong_aptech2006 Mr Phương [0978,240,990]
Kỹ thuật
  • Chat với vietlink_kythuat Quảng Dương [01268270912]
  • Chat với gachoi902008 Mr Đại [04 37173828]

0985 642 599